Kontakt


Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Gastronomiczna

ul. Wawel 1

41-200 Sosnowiec

tel. (0 32) 266-27-01

SEKRETARIATsekretariat@zsgh.com.pl
PEDAGOG SZKOLNYpedagog@zsgh.com.pl
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGOpraktyki@zsgh.com.pl
INFORMACJE DOT.
REKRUTACJI
rekrutacja@zsgh.com.pl
BIBLIOTEKA SZKOLNAbiblioteka@zsgh.com.plLokalizacja szkoły


Wyświetl większą mapę